O firmie

ASTAT

Dział Energetyki | ASTAT Sp. z o.o.

 

Jesteśmy dostawcą nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki oraz automatyki przemysłowej. Istniejemy na rynku już ponad 25 lat. Przez te wszystkie lata zdobyliśmy doświadczenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom naszych klientów. Nasi pracownicy posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu oferowanych produktów, którą chętnie dzielimy się z klientami. Profesjonalne wsparcie techniczne jest jedną z największych zalet naszej oferty. Do Państwa dyspozycji pozostają nie tylko doradcy stacjonarni ale również doradcy techniczno-handlowi z Państwa regionu.

 

ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI

W branży energetycznej liczą się: doświadczenie, wiedza, kompetencje i innowacyjność. Dział Energetyki firmy ASTAT może pochwalić się wieloma aplikacjami systemów kompensacji prądów ziemnozwarciowych oraz monitoringu parametrów jakości energii.
Nasze aplikacje zdobyły zaufanie spółek dystrybucyjnych oraz operatorów sieci elektroenergetycznych. Od 12 lat jesteśmy, na polskim rynku, przedstawicielami fabryki czeskiej EGE produkującej dławiki nadążne, transformatory uziemiające, rezystory do AWSCZ i dławiki kompensujące moc bierną oraz niemieckiego producenta A-EBERLE, posiadającego w swojej ofercie urządzenia do pomiaru parametrów jakości energii, regulacji napięcia transformatorów mocy, regulacji dławików nadążnych, pomiaru parametrów dynamiki sieci oraz regulacji napięcia w sieciach nn.

Wśród naszych rozwiązań znajdują się takie urządzenia jak:

 • nadążne dławiki gaszące wraz z automatycznym regulatorem, do kompensacji prądów ziemnozwarciowych,
 • regulatory napięcia do transformatorów z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów,
 • system monitoringu parametrów jakości energii elektrycznej oparty na integracji analizatorów stacjonarnych i przenośnych w klasie A,
 • regulatory napięcia sieci nn,
 • analizatory dynamiki sieci.

 

ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU

Intensywny rozwój technologiczny na świecie w każdym obszarze naszego życia skutkuje gwałtownym wzrostem liczby odbiorników nieliniowych, co przyczynia się do wprowadzenia wielu zakłóceń do sieci elektroenergetycznej. Zjawisko to negatywnie oddziałuje na każdego odbiorcę energii elektrycznej, ponieważ generacja odkształceń prądu wpływa na poziom odkształceń napięcia.
Oprócz tego problematyka gwarantowanego zasilania nigdy nie była bardziej aktualna niż w dzisiejszych czasach. Skomplikowane procesy wytwarzania wielu dóbr są bardzo wrażliwe na wszelkie przerwy w dostawie energii elektrycznej, dlatego niezwykle istotne jest zapewnienie zarówno gwarancji zasilania, jak i właściwych parametrów jakości energii elektrycznej.
Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej oferujemy kompleksowe usługi w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów złych parametrów jakości energii elektrycznej oraz tworzenia systemów monitoringu JEE w przemyśle.

Wśród naszych rozwiązań dedykowanych klientom z przemysłu znajdują się:

 • systemy monitoringu parametrów jakości energii elektrycznej,
 • rozwiązania ograniczające poziom wyższych harmonicznych generowanych do sieci el-en,
 • pomiar i dobór rozwiązań mających na celu ograniczenie poziomu zakłóceń w sieciach przemysłowych,
 • systemy łagodnego rozruchu soft-start,
 • systemy zasilania gwarantowanego,
 • urządzenia do pomiarów termowizyjnych.

 


APLIKACJE:

APLIKACJA SYSTEMU MONITORINGU JAKOŚCI ENERGII
W roku 2016 firma ASTAT zbudowała największy w polskiej energetyce, zintegrowany system do monitoringu parametrów jakości energii elektrycznej. Beneficjentem systemu jest 11 oddziałów spółki Tauron Dystrybucja S.A. Celem budowy systemu była optymalizacja prac Operatora Systemu Dystrybucyjnego związanych z rozstrzyganiem spraw reklamacyjnych i monitorowaniem parametrów jakości energii elektrycznej, a docelowo również poprawa niezawodności systemu elektroenergetycznego i wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI kontrolowanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Wszystkie funkcjonalności wyszczególnione w specyfikacji technicznej zamówienia zostały zrealizowane, a system został oddany do użytkowania w grudniu 2016 r.

Struktura systemu PQ

SYSTEMY KOMPENSACJI PRĄDÓW ZIEMNOZWARCIOWYCH

Dławiki nadążne do kompensacji prądów ziemnozwarciowych w sieciach średniego napięcia są aplikowane we wszystkich zakładach energetycznych w Polsce. Obecnie zainstalowanych zostało ok. 550 aplikacji w całej Polsce. Wysoka jakość zespołów kompensacyjnych EGE i A-Eberle gwarantuje bezusterkową pracę. Zalety tych zespołów powodują zmniejszenie wartości prądu doziemnego w sieciach SN, skuteczniejszą ochronę przeciwporażeniową oraz ciągłość zasilania odbiorców podczas występowania zwarć. Stosowanie reklozerów w sieciach SN powoduje dynamiczne zmiany konfiguracyjne sieci, w których konieczne jest stosowanie automatycznych cewek nadążnych, których zmienna reaktancja indukcyjna nadąża za zmienną pojemnością sieci. Możliwość stosowania przekompensowania sieci SN od rezonansu w zależności od U0, zastosowanie funkcji CIF-wtrysku prądowego, AWSCZ powoduje większą selektywność działania zabezpieczeń oraz lepsze wskaźniki jakościowe sieci SAIDI,SAIFI i MAIFI.

 


DOSTAWCY

EGEAEBERLEelmechschaffnermerustestofairford