Kompensacja mocy biernej

Z punktu widzenia użytkownika urządzeń energetycznych i użytkowania energii, najważniejszym aspektem jest zapewnienie ciągłości dostaw energii, redukcja zakłóceń oraz poprawa współczynnika mocy biernej. Oznacza to przede wszystkim obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wyeliminowanie kosztownych przerw w produkcji.

Większość przedsiębiorców nigdy nie słyszała o mocy biernej i nie posiada żadnej wiedzy na ten temat. Podpisując umowę z dostawcą energii, Odbiorca zobowiązuje się do utrzymania tg fi na poziomie nieprzekraczającym wartości 0,4. Przekroczenia tej wartości skutkują naliczeniem opłat za moc bierną co można odczytać z rachunku za zużycie energii elektrycznej.

Przekroczenia wynikają z rodzaju użytkowanych przez Odbiorcę odbiorników. Źródłem mocy biernej indukcyjnej są np. silniki elektryczne czy urządzenia wentylacyjne natomiast mocy biernej pojemnościowej UPS, oświetlenia LED, długie odcinki kabli.

Jedynym sposobem prawidłowego doboru rozwiązania, jest wykonanie pomiarów parametrów sieci w miejscu, gdzie przyłączone zostanie oferowane urządzenie. Pomiary parametrów sieci przeprowadza się specjalistycznym analizatorem, rejestrując podstawowe parametry energii elektrycznej oraz ich zmienność w czasie. Ważne jest, aby pomiar ten wykonany został prawidłowo, z zachowaniem odpowiednich zasad, gwarantuje to poprawny dobór urządzenia kompensującego moc bierną.

Firma ASTAT posiada pełną paletę produktów i wykwalifikowaną kadrę specjalistów, umożliwiającą przeprowadzenie analizy problemu, wykonanie koniecznych pomiarów i prób, zainstalowanie odpowiednich urządzeń i tym samym wyeliminowanie problemu przekroczeń mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej może skutecznie zoptymalizować pobór prądu. Dobór odpowiednich urządzeń zredukuje współczynnik mocy i poprawi trwałość sieci. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą w kategorii: Kompensacja mocy biernej. Proponujemy m.in. takie urządzenia jak: