IV Konferencja Jakość Energii Elektrycznej

17-19.10.2018 | Zamek Kliczków

Baner Konferencja JEE

Cele:
Bazując na doświadczeniach oraz sugestiach uczestników z poprzednich edycji konferencji, wyznaczyliśmy cele i założenia, na których chcemy skupić się podczas tegorocznej IV edycji:

  • aktualne przepisy regulujące roszczenia między odbiorcą, a dostawcę energii,
  • rozporządzenie taryfowe, a możliwość egzekwowania roszczeń przez strony postępowania,
  • przepisy i normy regulujące przesyłanie danych przez transmisję PLC (3 kHz do 148 kHz) z liczników AMI,
  • możliwość filtrowania zakłóceń podczas transmisji danych przez sieć zasilającą, zgodnie z normą IEC 5065-1 z 2012,
  • wpływ odnawialnych źródeł energii na pracę sieci elektroenergetycznej nn i SN,
  • case study – metody lokalizacji źródła i przyczyny zakłóceń parametrów jakości energii elektrycznej,
  • stacjonarny system monitoringu parametrów JEE – jak wykorzystać te dane do poprawy wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI w sieci nn i SN,
  • synchrofazory, a jakość energii – co dalej?
  • specjalistyczne wykłady wprowadzające do egzaminu Leonardo,
  • egzamin Leonardo.

Egzamin Leonardo:
Podczas konferencji Uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu Leonardo.
Koszt: 600 zł netto/os.

Organizator:
ASTAT sp. z o.o.

Współorganizatorzy:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Komitet Naukowy:
Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska

Temat:
IV Konferencja Jakość Energii Elektrycznej

Termin i lokalizacja:
17-19.10.2018 r., Zamek Kliczków

Osoba kontaktowa:
Radosław Wiśniewski
tel. kom. 664 772 488
r.wisniewski@astat.pl

Koszt uczestnictwa z zakwaterowaniem:
w pokoju jednoosobowym 3 075 zł brutto/os.
w pokoju dwuosobowym 2 829 zł brutto/os.