Harmonogram szkoleń

Termin Temat Lokalizacja Koszt brutto Link
03.03.2020 Jakość energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym – źródła i przyczyny zakłóceń. Zapobieganie problemom i sposoby ich rozwiązywania.
Cykl wtorki z jakością energii
Olsztyn 0 – 246 zł
12.05.2020 Jakość energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym – źródła i przyczyny zakłóceń. Zapobieganie problemom i sposoby ich rozwiązywania.
Cykl wtorki z jakością energii
Białystok 0 – 246 zł >>
09.06.2020 Jakość energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym – źródła i przyczyny zakłóceń. Zapobieganie problemom i sposoby ich rozwiązywania.
Cykl wtorki z jakością energii
Poznań 0 – 246 zł >>
29.09.2020 Jakość energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym – źródła i przyczyny zakłóceń. Zapobieganie problemom i sposoby ich rozwiązywania.
Cykl wtorki z jakością energii
Wrocław 0 – 246 zł >>
03.11.2020 Jakość energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym – źródła i przyczyny zakłóceń. Zapobieganie problemom i sposoby ich rozwiązywania.
Cykl wtorki z jakością energii
Gdańsk 0 – 246 zł >>