Pomiar jakości zasilania w przemyśle zgodnie z klasą S

Pomiar jakości zasilania w przemyśle zgodnie z klasą S
Przekładniki prądowe nn z otwieranym rdzeniem
24 sierpnia 2022
Pomiar jakości zasilania w przemyśle zgodnie z klasą S
Rewolucja przy zmianach w Opłacie Mocowej w 2022 roku
30 sierpnia 2022
Pomiar jakości zasilania w przemyśle zgodnie z klasą S

Pomiar jakosci zasilania w przemysle zgodnie z klasa S3 mini

Pomiar jakości zasilania w przemyśle zgodnie z klasą S

Rate this post

Analizator jakości zasilania LINAX PQ1000 zgodny z klasą S.

Zapewnij jakość zasilania! Żądania te stają się coraz silniejsze i głośniejsze. Potwierdzają to zakłady energetyczne, przedsiębiorstwa przemysłowe, ale także wielu elektryków, którzy coraz częściej stykają się z tym zagadnieniem w kontaktach z klientami. Bardzo często pojawiają się pytania o to, jakie urządzenie pomiarowe powinno być użyte, jaki poziom umiejętności i wielkość budżetu jest wymagany.

Zapewnienie jakości zasilania dla potrzeb przemysłu.

Ocena jakości zasilania zgodnie z IEC61000-4-30 klasa S jest teraz zapewniona przez serię analizatorów mocy LINAX PQ1000, przy czym urządzenie pomiarowe jest specjalnie zaprojektowane do analizy jakości zasilania po stronie popytu. Aby badać jakość zasilania po stronie zapotrzebowania należy użyć analizatorów zgodnych z IEC61000-4-30 klasa A np. analizatorów mocy serii LINAX PQ3000 lub LINAX PQ5000.

Dlaczego klasa S, a nie klasa A?

Przyrządy pomiarowe zgodne z IEC 61000-4-30 klasa A, zasadniczo zapewniają wartości pomiarowe, które są porównywalne pomiędzy przyrządami pomiarowymi i producentami. W przypadku sporów prawnych, klasa A jest obowiązkowa dla człowieka i jest szczególnie istotna dla operatorów systemów dystrybucyjnych.

Certyfikat zapewnienia jakości zasilania dla klasy S

Dobre cyberbezpieczeństwo wbudowane w każde indywidualne urządzenie pomiarowe jest teraz niezbędne
Dla dokładnych i precyzyjnie powtarzalnych pomiarów jakości zasilania, szczególnie ważne jest, aby pomiary były zgodne z normami procedur pomiarowych. Nie należy ich mylić z normami dotyczącymi zgodności z jakością energii elektrycznej. Z tego powodu, przyrządy pomiarowe klasy S powinny być również certyfikowane. Dla LINAX PQ1000 jest to zapewnione przez Szwajcarski Federalny Instytut Metrologii (METAS), w oparciu o jego większych braci LINAX PQ3000 i LINAXPQ5000. Ze szwajcarską precyzją.

Zapewnienie jakości zasilania przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa cybernetycznego

Kwestia bezpieczeństwa cybernetycznego staje się coraz ważniejsza, ponieważ urządzenia są coraz bardziej połączone w sieć. Szczególnie w sektorze dystrybucji energii, zarówno w sieciach publicznych, jak i prywatnych. Ze względu na sytuację zagrożenia, skuteczne cyberbezpieczeństwo jest niezbędne. Podobnie jak jego więksi bracia, LINAX PQ1000 oferuje wiele skutecznych funkcji bezpieczeństwa IT. Obejmują one prawa dostępu oparte na rolach (RBAC), szyfrowany transfer stron internetowych (https), białą listę klientów w celu ograniczenia dostępu do urządzeń końcowych, dziennik audytu dla bezproblemowego monitorowania zmian i operacji, certyfikowane aktualizacje firmware, redundantny rejestrator danych poza systemem IT.
Konfiguracje LINAX PQ1000. Do montażu na panelu przednim lub na szynie DIN. Z wyświetlaczem TFT lub bez. Gotowy do dowolnej aplikacji

Konfiguracja LINAX PQ1000

Ten przyrząd pomiarowy, określany również jako przyrząd PQI lub Power Quality Instrument, zgodnie z definicją IEC 62586-1/2 Power Quality Measurement w systemach zasilania, jest dostępny w różnych opcjach. Powszechnie stosowany format 96 x 96 mm pozwala na łatwy montaż przyrządu w dowolnym miejscu, zarówno z wyświetlaczem TFT do montażu panelowego, jak i na szynie DIN z wyświetlaczem TFT lub bez. Wszystkie warianty są możliwe, co zapewnia pełną elastyczność. Ponadto, obsługa i komunikacja są niezwykle proste dzięki zintegrowanej przeglądarce internetowej. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie: obsługa, parametryzacja i monitorowanie są dziecinnie proste.

Marek Winiecki