Dobór stabilizatora napięcia
Dlaczego warto stosować zasilacz UPS?
10 stycznia 2022
Dobór stabilizatora napięcia
20-ty stopień zasilania – „Wyłączamy!”
21 stycznia 2022
Dobór stabilizatora napięcia

14 mini

Dobór stabilizatora napięcia

Rate this post

Energetyka zobowiązana jest dostarczać napięcie fazowe 230 V AC +/-10% (patrz wykres poniżej), jest to więc zakres 207-253 V AC. Nierzadko pojawiają się przepięcia oraz zapady a dla niektórych urządzeń tak duża niestabilność napięcia może powodować nieprawidłową pracę. W efekcie może to spowodować zatrzymywanie pracy urządzenia, przestoje w pracy oraz skracać żywotność urządzeń powodując częstsze awarie. Wszystko to sprawia, że stabilizator napięcia staje się zasadną ekonomicznie inwestycją.

Przy doborze stabilizatora napięcia należy uwzględnić następujące parametry:

  • moc nominalną / moc maksymalna,
  • szybkość zmian napięcia,
  • zakres napięcia wejściowego.

Poznanie tych parametrów jest kluczem do rozwiązania problemów z napięciem. Najlepszym sposobem na poznanie powyższych wartości jest zainstalowanie analizatora parametrów sieci na parę dni, w celu zebrania danych do dalszej analizy. Firma ASTAT prowadzi takie analizy oraz proponuje konkretny produkt, który rozwiąże kłopot z napięciem. Po pomiarach może okazać się, że wcale nie stabilizator będzie najlepszym rozwiązaniem - na przykład źródłem problemu mogą być zakłócenia, które lepiej jest niwelować poprzez dławiki, filtry itp.

Moc nominalna / moc maksymalna

  • Bardzo ważny jest aspekt, że stabilizator 3 fazowy to tak naprawdę 3 x stabilizator jednofazowy. Każda z faz jest stabilizowana oddzielnie , a więc dobierając moc stabilizatora należy uwzględnić, moce na każdej fazie niezależnie.
  • Moc stabilizatora jest podawana w VA. To konkretnie już od odbiorów zależy jaki jest współczynnik PF i jaką uzyskamy z tego moc w Watach.
  • Stabilizator można przeciążyć o 100% przez 10 sekund. Po tym czasie lub powyżej tej mocy stabilizator odetnie wyjście, aby się chronić. Bardzo ważny staje się więc aspekt określenia mocy maksymalnych. Maszyny wyposażone w silniki, sprężarki, spawarki, zasilacze impulsowe mają chwilowe pobory znacznie większe niż nominalne wartości mocy. Czasem moce maksymalne są na tyle duże, że to wedle nich dobiera się stabilizator, a nie do mocy nominalnych.

Szybkość zmian napięcia

Producent stabilizatorów Delta proponuje 2 serie do zastosowań przemysłowych, różniące się technologią stabilizacji, a przez to szybkością regulacji napięcia:

Stabilizator napięcia - seria SRV

Stabilizator napięcia - seria SRV

oparta na technologii serwo mechanizmu z szybkością stabilizacji 90 V/s
oparta na technologii półprzewodnikowej z szybkością stabilizacji 1 000 V/s

Jak widać z powyższego, różnica jest spora. Jeśli nie znamy dokładnie szybkości zmian seria STK będzie pewniejsza, gdyż jej szybkość jest wystarczająca na zmiany napięcia występujące w sieci.

Jeśli nie ma wytycznych co do szybkości, optymalnym rozwiązaniem będzie seria SRV.

Zakres napięcia wejściowego

Stabilizatory napięcia Delty standardowo ustawiane są na napięcie wejściowe 230 V AC +10% / - 30%. Wprawdzie zdarza się, że energetyka podwyższa napięcie na linii niskiego napięcia nawet do 250 V AC, ale mimo wszystko częstszym problemem są zapady poniżej 200VAC. Ustawienie więc napięcia pracy stabilizatora w zakresie 160-255VAC jest rozwiązaniem optymalnym i pozwala nam uzyskać napięcie na wyjściu 230 V AC +/-2%.

Co oznacza, że stabilizator napięcia jest ustawiony na napięcie 160-255 V AC? Oznacza to, że gdy napięcie wejściowe będzie w tym zakresie, producent gwarantuje, że na wyjściu będzie napięcie 230 V AC +/-2%. Gdy napięcie wejściowe wyjdzie poza ten zakres , napięcie wyjściowe może już nie być gwarantowanym zakresie +/-2%.

Jeśli wiemy na poziomie doboru stabilizatora, że napięcie wejściowe jest poza standardowym zakresem, można zamówić specjalne wykonanie z Delty uwzględniające inny zakres. To samo dotyczy napięcia wyjściowego. Możemy zamówić wersje na inne napięcie fazowe niż 230 V AC.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że stabilizatory napięcia są jednostkami umieszczanymi w metalowych obudowach o IP20. Nie są więc odporne na duże zapylenie/ wilgoć. Z drugiej strony nierzadko są instalowane na halach produkcyjnych tuż przy maszynach które wymagają stabilnego napięcia zasilania oraz = zasilają maszyny CNC i pomimo mało korzystnych warunków pracy wykazują się długoletnią bezawaryjną pracą.

Przemysław Datkiewicz

Kategorie produktów powiązane z artykułem