Jakość energii elektrycznej

Zadbaj o jakość energii elektrycznej

Zaopatrzenie w energię elektryczną stanowi jedną z najbardziej podstawowych potrzeb przemysłu. Energia elektryczna jest produktem, co do którego odbiorca i użytkownik ma oczekiwania dotyczące utrzymania stabilności dostaw i zapewnienia wysokiej jakości produktu. Oferujemy unikalną mieszankę wiedzy i rozwiązań, które pomagają odbudować i utrzymać jakość energii elektrycznej na poziomie odpowiadającym oczekiwanym standardom i wymaganiom Klientów.

Jakość Energii Elektrycznej jest to grupa parametrów opisujących proces dostarczania energii, w normalnych warunkach pracy.

Jakość Energii Elektrycznej w każdym miejscu jest inna, co warunkuje wiele czynników, takich jak m. in. moc zwarciowa zasilająca, rodzaj i moc odbiorników energii elektrycznej, jak i czynniki związane z przesyłem mocy, czyli np. rodzaj i przekrój kabli. Mogłoby się zdawać, że przy tylu czynnikach właściwa ocena Jakości Energii Elektrycznej jest co najmniej skomplikowana, jednakże można to zrobić, wykonując pomiary w wybranych miejscach danego zakładu, przy użyciu analizatora Jakości Energii Elektrycznej.

Co może świadczyć o problemach z jakością energii elektrycznej

 • krótkotrwałe przerwy w zasilaniu
 • samoczynne wyłączanie się urządzeń w ciągu technologicznym
 • migotanie światła
 • spadki/wzrosty napięcia
 • częste awarie urządzeń energoelektronicznych (falowników, zasilaczy, UPS-ów)
 • zaburzona praca transformatorów (głośna praca, przegrzewanie się)
 • przyspieszona degradacja izolacji kabli, uzwojeń silników, transformatorów
 • przepalanie się wkładek bezpiecznikowych lub awarie innych zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych
 • niewłaściwa praca układów kompensacji mocy biernej lub ich częste awarie
 • opłaty za ponadnormatywny pobór energii biernej
 • opłata za przekroczenie mocy czynnej

Dzięki współpracy z nami


Korzyści współpracy z ASTAT


Utrzymanie
ciągłości
produkcji

Obnizenie kosztów wytwarzania i przesyłu energii

Zapewnienie zgodności parametrów z normami
standardami wymaganiami

Zwiększenie efektywności niezawodności
żywotności urządzeń