Nowoczesne hale produkcyjne
Jakość energii elektrycznej – czym właściwie jest?
2 sierpnia 2022
Nowoczesne hale produkcyjne
Przekładnik prądowy – co to jest? Jak działa? Jak dobrać?
8 sierpnia 2022
Nowoczesne hale produkcyjne

ak profil 1 miniaturka

Nowoczesne hale produkcyjne

Rate this post

Nowoczesne hale produkcyjne - sposoby na zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Długotrwały plan rozwoju działalności w firmach produkcyjnych to kluczowe postępowanie, gwarantujące efektywne działanie oraz jednomiarowy wzrost wydajności i konkurencyjności. Produkowanie wysokiej jakości towarów często okazuje się niewystarczające, ponieważ konkurencja oferuje podobny standard. W takiej sytuacji rozwiązaniem może okazać się zmniejszenie kosztów, co umożliwia nam zadbanie o prawidłową efektywność energetyczną.

Do realizacji celów produkcyjnych niezbędna jest funkcjonalna przestrzeń, którą stanowi nowoczesna hala produkcyjna odpowiednio dopasowana do parku maszynowego. Produkcja wyrobów jest ściśle powiązana z innowacyjnymi i prawidłowo dobranymi instalacjami. Coraz więcej przedsiębiorstw inwestuje własny budżet lub też dotacje unijne, aby zmodernizować swój park maszynowy, zwiększając tym samym wydajność. Jednak ciągłe dążenie do zwiększenia produkcji skutkuje tym, że zaniedbywany jest bardzo ważny element, jakim jest koszt eksploatacji budynków.

Firmy produkcyjne podlegają zasadom szeroko rozumianej efektywności energetycznej.Sprzęt, który się w nich znajduje, może generować dużą część kosztów firmy. Najszybszą i najskuteczniejszą metodą zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i innych mediów jest ich właściwa optymalizacja. Prawidłowe dopasowanie systemów w różnych instalacjach w hali produkcyjnej to początek sukcesu każdego inwestora. Do systemów instalacyjnych zaliczamy oświetlenie, wentylację i system grzewczy. Powinny być one włączone we wspólny system zarządzania budynkiem, czyli tak zwany BMS. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, gwarantuje właściwe warunki pracy przy optymalnym wykorzystaniu energii potrzebnej do ich wytworzenia. Środowisko to jest zapleczem dla bezproblemowego funkcjonowania pracowników oraz zwiększenia efektywności produkcji.

Technologie, które są wykorzystane w firmach nie są statyczne i ciągle podlegają zmianom. W obecnych czasach, standardem jest oświetlenie LED z podziałem na charakter oświetlanych miejsc (magazyn, korytarz czy oświetlenie stanowiskowe itp.). W tym wypadku doskonale sprawdzi się system automatyki i sterowania (analogowy, oparty na sterowaniu 0 – 10 V oraz nowoczesny, cyfrowy system DALI).

Urządzenia i instalacje wentylacyjne również wymagają szczególnej uwagi. Biorąc pod uwagę różnorodność procesów produkcyjnych, nowoczesne hale produkcyjne muszą posiadać wydolny i dobrze zaprojektowany system wentylacyjny, który powinien być w pełni zautomatyzowany. Dzięki temu będzie on szybko reagować na zmieniające się warunki w hali.

Odpowiednio zaprojektowane systemy i urządzenia w nowoczesnych halach są wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Najczęściej dotyczą energii elektrycznej, sprężonego powietrza, pary wodnej czy technologicznej oraz gazów technologicznych. Każdy z tych elementów potrzebuje wytworzenia, przetworzenia czy dystrybucji.

Energia elektryczna jest najczęściej wykorzystywanym zasobem w produkcji i powinna być gwarantowana poprzez właściwie zaprojektowany system dystrybucji energii elektrycznej. Jego częścią są przyłącza główne zasilania, instalacje odbiorcze, rozdzielnia główna oraz wewnętrzne linie zasilające. Prawidłowo dopasowane urządzenia oraz przewody zasilające umożliwią bezawaryjne funkcjonowanie przez długi czas. Aby dopilnować tego, warto zadbać o analizę jakości zasilania. Przy stale zmieniającym się trybie i organizacji firmy produkcyjnej, należy nieustannie doglądać właściwą pracę kompensacji mocy biernej, ponieważ trzeba ją modyfikować. Zagwarantowanie poprawnej mocy biernej w znacznym stopniu zredukuje koszty za energię elektryczną w firmie.

Niezwykle istotnym elementem, nieraz zaniedbywanym, jest wydolny system wytwarzania sprężonego powietrza. Prawidłowy system jest bardzo trudno zaprojektować bez poniesienia wysokich kosztów na przewymiarowanie układu. Często może dochodzić do niedoszacowania zapotrzebowania, co może powodować niedobór ilości tego medium. Dodanie kolejnej sprężarki nie zawsze rozwiąże problem na uzyskanie kolejnych metrów sześciennych sprężonego powietrza.

Przy mediach takich, jak para wodna czy woda technologiczna, potrzebna jest nieustanna weryfikacja przez specjalistów, aby zagwarantować prawidłową efektywność energetyczną.

Co należy zrobić, aby zmniejszyć ponoszone koszty eksploatacji hal bez wdrażania dużych zmian w przedsiębiorstwie? Z analiz wynika, że możliwe ograniczenie wydatków wynikające z efektywnego wykorzystania energii elektrycznej i innych mediów może sięgać nawet do 20%. Gdzie ich szukać? Dlaczego temat prawidłowej efektywności energetycznej, redukcji rachunków, bilansowania kosztów wewnętrznych i świadomej polityki energetycznej jest zagadnieniem mało popularnym? Dla polskich przedsiębiorców jest czymś nowym, a w większości krajów UE to jest już standardem. Niedobór wiedzy w kwestii własnego zużycia mediów czy o sposobie funkcjonowania automatyki budynkowej jest niezwykle dużym problemem. Zaniedbanie inwestycji dotyczących systemów monitoringu i bilansowania mediów spowodowały, że firmy nie mają świadomości, jakie możliwości może zagwarantować wdrożenie systemu zarządzania energetycznego. Każda nowoczesna hala powinna być projektowana tak, by każdy przyszły użytkownik miał kompletną wiedzę na temat jej funkcjonowania.

Najważniejszą gałęzią nowoczesnej gospodarki jest przemysł, który wymaga dokładnej optymalizacji kosztów za pomocą monitoringu zasobów i systemów. Koniecznością jest instalacja nowoczesnych technologii, które zagwarantują zrównoważony rozwój oraz wzrost wydajności.

Jakub Jędrzejewski