Strażnik Mocy Zamówionej
Korzyści wynikające z poprawy Jakości Energii Elektrycznej
15 grudnia 2021
Strażnik Mocy Zamówionej
Dlaczego warto stosować zasilacz UPS?
10 stycznia 2022
Strażnik Mocy Zamówionej

MINI 13

Strażnik Mocy Zamówionej

Rate this post

Jak działa strażnik mocy zamówionej?

Strażnik Mocy Zamówionej za pomocą czujnika optycznego przesyła przez sieć LAN do komputera z zainstalowaną aplikacją informacje o zużyciu energii. Tam następuje wizualizacja chwilowego zużycia mocy z funkcją „pokaż, prognozuj, ostrzegaj”. Aplikacja pokazuje aktualne zużycie i prognozy w 15-to minutowych przedziałach czasowych (tak samo, jak robi to „energetyka”). Opcją dodatkową mogą być moduły wykonawcze, wysyłające ostrzeżenia poprzez SMS’y czy na kolumny sygnalizacyjne. Inną z możliwości modułów wykonawczych jest automatyczne wyłączenie zadanych obwodów elektrycznych.

Jak wykorzystać strażnika, w przypadku wprowadzenia 20-ego stopnia zasilania?

Zachodzące zmiany klimatyczne powodują, że w okresie letnim od kilku lat obserwujemy coraz wyższe temperatury i niski stan wód. Przy takich warunkach istnieje możliwość, aby Rada Ministrów wprowadziła 20-ty stopień zasilania (tak się stało w 2015 roku), aby zapobiec zagrożeniu bezpieczeństwa energetycznego w kraju. Zakłady produkcyjne zmuszone są stawiać czoła ograniczonemu przesyłowi energii, co doprowadza do ogromnych strat finansowych, a także ukazuje brak wiedzy na temat zużycia energetycznego w zakładach.

Urządzenie jest rozwiązaniem, które mierzy aktualne chwilowe zużycie energii, wizualizuje je, prognozuje w 15-to minutowych odcinkach czasu, a także ostrzega przed przekroczeniami. Dzięki temu odbiorca może w dynamiczny sposób zarządzać procesami i mieć wpływ na dostarczanie im odpowiedniej ilości energii.trycznych.

Czy na fakturze za energię jest naliczana kara za przekroczenia mocy zamówionej?

Strażnik Mocy Zamówionej to nie tylko doskonałe urządzenie sprawdzające się podczas wprowadzonego 20-tego stopnia zasilania, ale także chroni przed przekroczeniami mocy zamówionej w normalnych warunkach. Wystarczy przeanalizować swoje faktury za energię i sprawdzić, czy wystąpiły kary za przekroczenia mocy umownej. Jeśli tak, Strażnik Mocy jest odpowiednim rozwiązaniem, aby tego uniknąć w przyszłości.

Czy znasz profil zużycia energii swojej firmy?

Opisywane urządzenie pomaga też w pełnej analizie rachunków za energię elektryczną. Wiele firm z dużym poborem mocy, budynków czy zakładów produkcyjnych ma moc zamówioną na zbyt wysokim poziomie, aby w przyszłości nie płacić kar za przekroczenia. Strażnik umożliwia pełną kontrolę nad długoterminowym zużyciem. Urządzenie archiwizuje i wizualizuje dane, co usprawnia przegląd w czasie. Na podstawie zebranych danych w łatwy sposób można dobrać odpowiednią taryfę i moc umowną na odpowiednim poziomie, aby płacić mniejsze rachunki. Każde dodatkowe 10kW mocy zamówionej to około 200 złotych miesięcznie opłat stałych – rocznie to 2400 złotych. Jaka nadwyżka mocy zamówionej jest w Twojej firmie?

Gdzie Strażnik Mocy Zamówionej ma zastosowanie?

Sprawdza się wszędzie tam, gdzie klient chce znać swój profil zużycia oraz tak zwany bieg jałowy przedsiębiorstwa. Niezależnie od mocy zamówionej ważne jest wykrywanie niegospodarności zużycia. Są to między innymi budynki użytkowe, przemysł, centra handlowe, firmy o dużym zużyciu energii, wiele lokali usługowych itp. – czyli tam, gdzie potrzebna jest wiedza i kontrola.

Oferujemy również Strażnika na gazie ziemnym.ąć w przyszłości.

Jak zamontować Strażnika Mocy Zamówionej?

Strażnik jest bardzo łatwy w montażu i może go zamontować każdy użytkownik. Wystarczy podłączyć go do zasilania, następnie wpiąć do sieci LAN i przykleić czujnik optyczny w odpowiednim miejscu na liczniku. Instalacja oprogramowania odbywa się zdalnie. Jeśli nie występuje w pobliżu przyłącza głównego dostęp do sieci LAN, jako opcję można wybrać komunikację bezprzewodową.

Czy wymagana jest zgoda dostawcy energii na montaż urządzenia?

Jakub Jędrzejewski