Porównanie przenośnych analizatorów

Nazwa analizatora


Wykonanie
PQ-BOX 50

Basic
B0
PQ-BOX 50

Light
B1
PQ-BOX 50

Expert
B2
PQ-BOX 150

Basic
B3
PQ-BOX 150

Basic +
B2
PQ-BOX 150

Light
B0
PQ-BOX 150

Expert
B1
PQ-BOX 200


T0
PQ-BOX 200


T1
PQ-BOX 300


HF
Pamięć [GB]1114 do 324 do 324 do 324 do 324 do 324 do 328 do 32
Częstotliwość próbkowania (napięcie)20,48 kHz20,48 kHz20,48 kHz20,46 kHz20,46 kHz20,46 kHz20,46 kHz40,96 kHz40,96 kHz409,6 kHz
Częstotliwość próbkowania (prąd)20,48 kHz20,48 kHz20,48 kHz20,46 kHz20,46 kHz20,46 kHz20,46 kHz40,96 kHz40,96 kHz40,96 kHz
Rejestrator stanów nieustalonych 200 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz--------4 Hz-
Wejścia napięciowe4444 (24 bit)4 (24 bit)4 (24 bit)4 (24 bit)5 (24 bit)5 (24 bit)5 (24 bit)
Wejścia prądowe4444 (24 bit)4 (24 bit)4 (24 bit)4 (24 bit)5 (24 bit)5 (24 bit)5 (24 bit)
Czas podtrzymania zasilania z akumulatora2 h2 h2 h4 h4 h4 h4 h4 h3,5 h3,5 h
Stopień ochronyIP65IP65IP65IP65IP65IP65IP65IP65IP65IP65
Wejście analogowe (1 000 mV)-------xxx
Wejście binarne-------xxx
Automatyczna ocena jakości zasilania zgodnie z: PN-EN50160/IEC 61000-2-2/IEC 61000-2-4 (KLASA1;2;3)/NRS048/IEEE 519/VDE N-4105 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.-xx-xxxxxx
Możliwość ustawienia dowolnego interwału pomiaru: 200 ms,
3s i w zakresie od 1 s do 30 min (> 3 500 parametrów mierzonych równoczenie)---xxxxxxx
Napięcie: wartość skuteczna, minimalna (10 ms) i maksymalna (10 ms)xxxxxxxxxx
Prąd: wartość skuteczna, minimalna (10 ms) i maksymalna (10 ms)xxxxxxxxxx
Moc: P, Q, S, PF, cosØ (DPF), sinØ, tg(Ø)xxxxxxxxxx
Moc dystorsji, moc czynna 50Hz, moc bierna modulacji, moc bierna asymetrii.xxxxxxxxxx
Energia w układzie czterokwadratowym P, Q, P+, P-, Q+, Q-xxxxxxxxxx
Fliker (Pst, Plt, Ps5)-xx-xxxxxx
Asymetria prądów i napięć, składowa zerowa, zgodna i przeciwnaxxx-xxxxxx
Harmoniczne napięcia zgodnie z IEC 61000-4-30 Klasy A Ed 3. do 50-xx-xxxxxx
Wartości maksymalne harmonicznych napięciowych od 2 do 50 (200 ms RMS)--x--xxxxx
Kąty fazowe harmonicznych napięcia do 40--x---xxxx
Harmoniczne w napięciu w zakresie częstotliwości 2 kHz do 9 kHz w pasmach 200 Hz--x---xxxx
Wyższe harmoniczne w napięciu w zakresie 2 kHz - 170 kHz (200 Hz / 2 kHz pasmo częstotliwości)---------x
Harmoniczne w prądzie od 2 do 50--x-xxxxxx
Wartości maksymalne harmonicznych w prądzie od 2 do 50 (200 ms RMS)-----xxxxx
Harmoniczne w prądzie w zakresie częstotliwości od 2 kHz do 9 kHz w pasmach 200 Hz------xxxx
Kąty fazowe harmonicznych w prądzie do 40--x-xxxxxx
Moc czynna, bierna i pozorna harmonicznych--x-xxxxxx
THD U i I; PWHD U i I; PHCxxxxxxxxxx
Pomiar sygnałów PLC do 150 kHz. Analiza sygnałów transmisji danych z licznikami AMI---------x
Sygnały sterujące RSC 100 Hz do 3 kHz (200 ms RMS max)-xx--xxxxx
Szybka Transformata Fouriera napięć i prądów do:-----10 kHz20 kHz170 kHz
Częstotliwość: wartość średnia (10 s), minimalna i maksymalnaxxxxxxxxx
Interwały uśredniania 10/15/30 minut dla pomiaru wartości P, Q, S, D, cosØ, sinØ, tgØxxxxxxxxxx
Podgląd on-line
Częstotliwość próbkowania rejestratora oscyloskopowego---20,46 kHz40,96 kHz409,6 kHz
Prostopadłościan mocy czynnej, biernej i dystorsji---xxxxxxx
Harmoniczne w napięciu i prądzie----xxxxxx
Grupowanie interharmonicznych (U, I)----xxxxxx
Harmoniczne w napięciu i prądzie dla zakresu częstotliwości 2 kHz do 9 kHz w pasmach 200 Hz------x-xx
Kierunek przepływu harmonicznych oraz kąt fazowy
harmonicznych prądowych-----xxxxx
Funkcje wyzwalania (Rec A / Rec B)
Wyzwalanie ręczne----xxxxxx
Wyzwalanie po przekroczeniu określonej wartości RMS (U, I)--x-xxxxxx
Wyzwalanie zmianą wartości RMS (U, I)--x-xxxxxx
Wyzwalanie zmianą kąta fazowego--x--xxxxx
Wyzwalanie obwiednią--x--xxxxx
Wyzwalanie czasowe--x--xxxxx
Wyzwalanie automatyczne--x----xxx
Wyzwalanie szybkością zmian częstotliwości df/dt-------xxx
Wyzwalanie wejściem binarnym (0 - 250 V AC/DC; 10 V próg)-----xxx
Opcja R1 Rejestrator napięć i prądów sygnałów sterujących RSC 100 Hz do 3 kHzR1R1R1R1R1R1R1R1R1R1