Produkty według działów

Magazyny energii

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

694 486 359

  Opis

  Magazyn energii – jak działa i kiedy go stosować?

  Magazyn energii jest rozwiązaniem technicznym, które umożliwia przechowywanie energii elektrycznej w sytuacji, gdy jej pobór w danej chwili jest mniejszy niż produkcja w źródle energii odnawialnej. Zgromadzona energia może być wykorzystana później w okresach szczytowego zapotrzebowania.

  Posiadanie magazynu energii nie jest równoznaczne z posiadaniem fotowoltaiki czy innego źródła energii odnawialnej. Rozwiązanie może być stosowane przez posiadaczy taryf wielostrefowych do gromadzenia energii zakupionej w strefie, gdy stawki za MWh są niskie. Zmagazynowana energia jest dostępna do wykorzystania w strefie, gdy stawki są wysokie.

  Takie podejście pozwala na uniezależnienie się od dostaw energii z sieci elektroenergetycznej i zabezpieczenie ciągłości zasilania w przypadku awarii, a także na optymalizację kosztów za energię elektryczną, jakie musi ponieść użytkownik.

  W ofercie Grupy Astat znajdują się duże przemysłowe magazyny energii oraz mniejsze wykonania do zastosowań komercyjnych. Rozwiązanie charakteryzuje się skalowalnością i możliwością rozbudowy. Magazyn może być uwzględniony już na etapie projektowania źródła energii odnawialnej lub dokupiony później do istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

  Silne strony i szanse na sukces rozwiązania

  Silne strony rozwiązania:

  • stabilność i bezpieczeństwo – zwiększenie stabilności sieci, ze względu na szybkie reakcje na wahania popytu i podaży na energię;
  • uniezależnienie od sieci elektroenergetycznej i zapewnienie ciągłości zasilania – w przypadku awarii w sieci lub przerw w dostawie energii przejście w tryb pracy off-grid i wykorzystanie zasobów zgromadzonych w magazynie;
  • skalowalność – dostosowanie wielkości magazynu indywidualnie do potrzeb klienta;
  • time-shift i obniżenie kosztów energii – gromadzenie energii w minimach poboru, gdy stawki za MWh są niskie i oddawanie jej w szczytach, gdy stawki są wysokie.

  Szanse na rozwój rynku magazynów energii:

  • wzrost udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł – wzrost zapotrzebowania na systemy magazynowania energii instalowane w celu optymalnego zarządzania niestabilnymi źródłami odnawialnymi i maksymalnego wykorzystania energii;
  • elektryfikacja transportu – wsparciem infrastruktury ładowania samochodów i autobusów elektrycznych w celu zoptymalizowania zużycia energii;
  • udział wytwórców energii z OZE w rynku energii – możliwość generowania zysków, dzięki sprzedaży w szczytach zapotrzebowania energii zgromadzonej w magazynie;
  • programy krajowe zachęcające do instalacji urządzeń do magazynowania energii – wprowadzenie przez władze krajowe różnego typu zachęt, dotacji lub ulg podatkowych, zmniejszających obciążenie finansowe inwestorów w celu przekonania ich do zakupu rozwiązania.

  System zarządzania energią

  System HZ3000 Energy Storage jest tworzony w celu zapewnienia stabilnej i bezpiecznej pracy nadzorowanych układów, przeznaczony do zarządzania magazynem energii, pozwala na gromadzenie i analizę danych oraz na monitorowanie i regulację przepływów energii. Dzięki wdrożeniu systemu możliwe jest zarządzanie z jednego poziomu pracą nie tylko systemów magazynowania energii, ale także mikrosieci i jednostek wytwórczych, odbiorników energii, urządzeń ładujących, kompensatorów mocy biernej itp.

  Możliwości systemu to m.in.:

  • kontrola bilansu mocy;
  • sterowanie zmianą trybu pracy on-/off-grid;
  • zabezpieczenie przed cofaniem mocy.

  DO POBRANIA

  Magazyny komercyjne
  Magazyny przemysłowe