Produkty według działów

Regulator napięcia do transformatorów z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów

Symbol produktu: A-EBERLE REG D(A)

Zapytaj o produkt

Napisz wiadomość

604 050 237

 • REG D(A)
 • SN, WN
 • tak
 • min. 16 / 11

Opis

Regulatory serii REG-D(A) służą do regulacji napięcia w transformatorach z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów. Na podstawie prowadzonych pomiarów wartości napięcia oraz prądu, realizowane przez moduł rejestratora oraz wbudowane algorytmy obliczeniowe, sterowanie odbywa się płynnie bez konieczności narażenia odbiorców na przerwy w zasilaniu. Moduł rejestratora, umożliwia również, na podstawie pomiarów przedstawianie w postaci graficznej wartości zmian napięcia, które można skorelować z zapisanymi wartościami zmian przełącznika zaczepów zapisanych w module statystyk. Dwa dodatkowe moduły, w które można wyposażyć regulator, to moduł „Paragramer” oraz „Trafomonitoring”, dzięki którym regulator umożliwia również sterowanie oraz kontrolę pracy transformatorów pracujących równolegle.

Funkcją regulatorów jest:

 • regulacja napięcia
 • monitoring parametrów transformatora zgodnie z IEC 60354/600076
 • tworzenie statystyk zmian przełącznika zaczepów
 • rejestracja parametrów U,I,P,Q,S, cos (φ), kąt (φ), I sin(φ), f
 • 14(26) dowolnie programowalne wejścia binarne
 • 9 (21) dowolnie programowalne wyjścia binarne.

Normy:

 • IEC 61010-1 0IEC 61010-1 / EN 61010-1
 • CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92 CISPR 22 Ed.6 (2009-09)
 • IEC 60255-11 / EN 60255-11
 • IEC 60255-21 / EN 60255-21
 • IEC 60255-22-1 / EN 60255-22-1
 • IEC 60255-25 / EN 60255-25
 • IEC 60255-26 / EN 60255-26
 • IEC 60255-27 / EN 60255-27
 • IEC 61326-1 / EN 61326-1
 • IEC 60529 / EN 60529
 • IEC 60068-1 / EN 60068-1
 • IEC 60688 / EN 60688
 • IEC 61000-6-2 / EN 61000-6-2
 • IEC 61000-6-4 / EN 61000-6-4
 • IEC 61000-6-5 / EN 61000-6-5 (in preparation)CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-920
 • IEC 60255-22-1 0
 • IEC 61326-1 0
 • IEC 60529 0
 • IEC 60068-1 0
 • IEC 60688 0
 • IEC 61000-6-2 0
 • IEC 61000-6-4 8 0
 • IEC 61000-6-5 (in preparation).

Komunikacja:

 • IEC 61850
 • IEC 60870 – 5 – 101 / 103 / 104
 • DNP 3.0 via Ethernet
 • DNP 3.0
 • MODBUS TCP
 • MODBUS RTU
 • Profibus DP
 • SPABUS
 • LON (on request.).

Regulatory REG Sys™ przeznaczone są do regulacji, nadzoru i monitorowania transformatorów mocy z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów w SN i WN.

Funkcje regulatora:

 • dowolnie parametryzowane wejścia,
 • wskaźniki LED,
 • rejestrator,
 • dziennik zdarzeń,
 • przetwornik pomiarowy oraz statystyczny,
 • funkcja ParaGramer,
 • monitoring transformatorów.

Regulatory napięcia wykorzystują wbudowane funkcje komunikacyjne i algorytmy obliczeniowe do optymalizowania poziomu napięcia w sieci dystrybucyjnej. Dostępne w regulatorze algorytmy umożliwiają dostosowanie poziomu napięć do: zwiększonego obciążenia niespokojnego odbiorcy, poziomu generacji zainstalowanych rozproszonych źródeł energii oraz poziomu napięcia po stronie pierwotnej transformatora.

FUNKCJA REJESTRATORA

 

Funkcja rejestracji wielkości mierzonych i przedstawianie ich na wykresie w funkcji czasu.

FUNKCJA PRACY RÓWNOLEGŁEJ TRANSFORMATORÓW – PARAGRAMER

 

ParaGramer umożliwia monitoring transformatorów podczas pracy równoległej. Dzięki zaimplementowanym schematom połączeń na wyświetlaczu regulatora można kontrolować stan łączników oraz wartość płynących prądów wyrównawczych.

FUNKCJA STATYSTYKI

 

Na podstawie zarejestrowanych danych oraz zmian poziomu napięcia, tworzone są statystyki ilości przełączeń przełączników zaczepów na poszczególnych stopniach regulacji.

FUNKCJA PRZETWORNIKA

 

Przetwornik służy do przekazywania sygnałów zewnętrznych do i z regulatora, np. o asymetri obciążenia transformatora 3-fazowego.

MODUŁ TRAFO-MONITORING (TMM)

 

Na podstawie sygnałów zewnętrznych np. o temperaturze oleju i prądzie obciążenia, moduł TMM monitoruje podstawowe funkcje pracy transformatora zgodnie z normami IEC 60354 oraz
IEC 60076.

FUNKCJA dziennika

 

Dziennik zdarzeń służy do gromadzenia danych na temat wszystkich zmian wprowadzanych w regulatorze, zarejestrowanych zdarzeń oraz sygnałów wysyłanych przez regulator na przełącznik zaczepów.

KOMUNIKACJA SCADA

 

System regulacji obsługuje takie protokoły zarządzania jak MODBUS RTU, SPABus, ProfiBus – DP, DNP 3.0, IEC60870-5-101/-103/-104 i ICE61850. Dostępne są również rozwiązania do zdalnej obsługi.

PROGRAMY PARAMETRYZACJI I PREZENTACJI WinREG/ REGView

 

Do komfortowej parametryzacji, programowania i archiwizacji dostępny jest program WinREG.

DO POBRANIA

Karta katalogowa