Produkty według działów

System sterowania i nadzoru SVG

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

736 110 434

  Opis


  Zastosowanie systemu sterowania i nadzoru SVG

  System sterowania i nadzoru SVG znajduje zastosowanie w obiektach, gdzie oczekiwana jest możliwość kontroli online parametrów sieci elektroenergetycznej oraz sterowanie statycznym generatorem mocy biernej poprzez załączanie lub wyłączanie kompensacji mocy biernej. Kompensator pozwala na poprawę parametrów jakości energii elektrycznej. Parametry które można poprawić to:

  • udział mocy biernej,
  • ograniczenie wyższych harmonicznych,
  • symetryzacja obciążenia.

  System sterowania i nadzoru SVG jest oferowany jako rozwiązanie dodatkowe przeznaczone do obsługi i obserwacji stanu pracy statycznego generatora mocy biernej ASTec SVG oraz filtrów aktywnych ASTec AHF. Rozwiązanie może być z powodzeniem stosowane w zakładach, w których istnieje konieczność kontrolowania i monitorowania parametrów jakości energii elektrycznej.

  Możliwości systemu sterowania i nadzoru SVG

  System umożliwia nadzór online nad układami kompensacji mocy biernej SVG oraz proste sterowanie statycznym kompensatorem mocy biernej. Możliwości odnoszą się także do połączenia z filtrami aktywnymi wyższych harmonicznych prądu (urządzenia AHF). System pozwala na bieżące odczytywanie wartości parametrów sieci energoelektrycznej obiektu takich jak:

  • wartości napięcia,
  • wartości prądu przed i po kompensacji,
  • wartości mocy czynnej, pozornej i biernej przed i po kompensacji,
  • współczynnik cosϕ przed i po kompensacji,
  • częstotliwość sieci,
  • procentowe obciążenie SVG.

  Informacje mogą być przedstawiane w różnych formach, ponieważ system pozwala na:

  • generację wykresów z oczekiwanymi danymi,
  • tworzenie zestawień tabelarycznych z wybranymi danymi,
  • otrzymanie wiadomości o działaniu/błędzie/braku zasilania SVG lub AHF za pośrednictwem prostego sygnalizatora.

  System wdraża się do lokalnej sieci internetowej, co umożliwia połączenie się z nim poprzez adres IP z innym urządzeniem znajdującym się w tej samej podsieci. Urządzenie dostarczane jest z zaimplementowanym systemem SCADA, konfiguracja końcowa polega na włączeniu otrzymanego elementu do sieci, zasilenia go oraz połączenia z kompensatorem SVG / filtrem aktywnym AHF.

  Na specjalne życzenie, istnieje możliwość przygotowania indywidualnego raportu z parametrami określonymi przez klienta, raport może zostać wygenerowany w danej chwili i zapisany z aktualnymi parametrami.

  DO POBRANIA

  Karta katalogowa
  Instrukcja obsługi