Pomiary i analiza parametrów jakości energii elektrycznej

Bazując na zdobytym doświadczeniu osób realizujących projekty, pragniemy przedstawić Państwu kompleksową ofertę wsparcia w przypadkach występowania problemów, związanych z szeroko pojętą tematyką jakości energii elektrycznej, takich jak:

 • ciągłość zasilania,
 • opłaty za moc bierną,
 • awarii baterii kondensatorów,
 • wyłączenia urządzeń zainstalowanych w ciągu technologicznym,
 • resetowanie sterowników,
 • przepalanie baterii kondensatorów,
 • nieprawidłowa praca transformatorów – przegrzewanie,
 • uszkodzenia komputerów, drukarek lub innych sprzętów biurowych,
 • przepalanie opraw oświetleniowych,
 • problemy podczas rozruchu silników, itp.

Oferujemy przeprowadzenie skróconego audytu energetycznego, określającego:

 • konieczność zainstalowania lub poprawność działania kompensacji mocy biernej,
 • poziom zawartości harmonicznych,
 • zgodność parametrów napięcia zasilającego zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami,
 • możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej,
 • możliwości zwiększenia efektywności pracy urządzeń.

Przeprowadzone pomiary pozwolą na przygotowanie dla Państwa szczegółowej analizy technicznej, na podstawie której zostanie wskazana przyczyna występowanie nieprawidłowości pracy urządzeń oraz propozycja najkorzystniejszego rozwiązania problemów. W zależności od charakteru występujących zakłóceń mogą Państwo oczekiwać poprawy parametrów jakości energii elektrycznej, zapewniając tym samym właściwe warunki pracy, zwiększenie sprawności oraz czas użytkowania urządzeń.

Zapraszamy do współpracy.

Zapytaj o usługę