Innowacyjne czujniki położenia określają teraz również prawidłowe położenie dla standardu Przemysł 4.0

Innowacyjne czujniki położenia określają teraz również prawidłowe położenie dla standardu Przemysł 4.0
Świadome decyzje ograniczające zużycie i koszty w przedsiębiorstwie
18 lipca 2022
Innowacyjne czujniki położenia określają teraz również prawidłowe położenie dla standardu Przemysł 4.0
Generator statyczny SVG a tradycyjna bateria kondensatorów – zalety energoelektronicznych kompensatorów
21 lipca 2022
Innowacyjne czujniki położenia określają teraz również prawidłowe położenie dla standardu Przemysł 4.0

Innowacyjne czujniki mini

Innowacyjne czujniki położenia określają teraz również prawidłowe położenie dla standardu Przemysł 4.0

Rate this post

NIEZAWODNE WYKRYWANIE OBIEKTÓW – CZUJNIKI POŁOŻENIA

Wykrywanie obiektów w systemach jest dziś ważną częścią automatyki. Obiekty muszą być niezawodnie wykrywane, jak również sprawdzane, czy są one prawidłowo ustawione. Zakres możliwych zastosowań jest prawie nieograniczony i stale się rozszerza (np. wykrywanie położenia zaworów i klap, położenie paneli PV dla optymalnej ekspozycji na światło, położenie steru statku, zadania automatyzacji w przemyśle maszynowym itp.)

Oprócz pomiarów i wyświetlania parametrów elektrycznych Camille Bauer Metrawatt AG oferuje rozwiązania z zakresu czujników położenia do pomiaru położenia kątowego i pochylenia. Te precyzyjne czujniki są ważnym ogniwem łączącym sprzęt mechaniczny ze sterowaniem. Pod marką KINAX oferta produktów obejmuje zarówno urządzenia podstawowe, jak i wytrzymałe, niezbędne do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia. Dzięki unikalnej koncepcji pomiarowej i konstrukcji obudowy czujniki położenia zapewniają bardzo wysoką precyzję, niezawodność i trwałość. Ich głównym celem jest zapewnienie długotrwałego bezawaryjnego działania systemów, produkcji i procesów.

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ OPARTA NA WIEDZY – PRZETWORNIKI KĄTOWE

Zadaniem przetworników kątowych firmy Camille Bauer Metrawatt AG jest rejestracja ruchu obrotowego lub translacyjnego i przekształcenie go w elektryczny sygnał wyjściowy. Konstrukcja mechaniczna czujników kątowych została zaprojektowana tak, aby wytrzymywać bardzo duże obciążenia i zapewniać, w połączeniu z opatentowanym i odpornym na zużycie procesem pomiarowym opartym na pojemnościach, niezawodne wyniki pomiarów przez cały czas.

System plug-and-play zapewnia, że uruchomienie na obiekcie jest bardzo proste.

OPTYMALNE WYKORZYSTANIE – CZUJNIKI NACHYLENIA

Oprócz klasycznych przetworników kątowych oferta Camille Bauer Metrawatt AG obejmuje również czujniki nachylenia. Wykorzystując zasadę pionu, czujniki te rejestrują odchylenia od poziomu lub pionu w odniesieniu do grawitacji ziemi. Główną zaletą w porównaniu z przetwornikiem w tym przypadku jest to, że sprzężenie mechaniczne odbywa się bezpośrednio z mierzonym obiektem.

Ustawienia parametrów są proste i wykonywane na miejscu. Nie jest wymagana czasochłonna kalibracja, a bezwzględne wartości pomiarowe są dostępne przez cały czas.

Ponadto, wysoka jakość materiału obudowy i wysoki stopień ochrony gwarantują maksymalną trwałość.

PRZEMYSŁ 4.0 - CZYSTA INNOWACJA

Dzięki przetwornikowi kątowemu KINAX HW730 Camille Bauer Metrawatt AG dołącza teraz do świata Przemysł 4.0. Dzięki bezpośredniemu łączu Ethernet za pośrednictwem Modbus TCP zapewniona jest spójność danych od czujnika do centrów sterowania i centrów danych. Należy zauważyć, że dzięki technologii Power-over-Ethernet (PoE) napięcie robocze jest dostarczane bezpośrednio przez Modbus TCP. To całkowicie eliminuje potrzebę bramek komunikacyjnych i zmniejsza złożoność, wysiłek projektowy, a przede wszystkim koszty.

Marek Winiecki