Systemy regulacji napięcia sieci nn LVR Sys

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

Elastyczne rozwiązanie dla elektroenergetyki

System regulacji niskiego napięcia LVRSys ™ stanowi opłacalną alternatywę dla rozbudowy sieci.

Pozwala on na utrzymanie wymaganego poziomu napięcia we wszystkich rodzajach sieci niskiego napięcia bez konieczności ich rozbudowy.

Problemy z utrzymaniem wartości napięcia mogą wystąpić lokalnie (w pojedynczej linii) lub na poziomie całego systemu nN. System LVRSys™ charakteryzuje się wysoką elastycznością i może być wykorzystywany jako regulator liniowy lub jako bezpośredni regulator w sieci lokalnej.

Zasada działania LVRSys™

Systemy regulacji napięcia sieci nn LVR Sys

Urządzenia LVRSys™ pracują w charakterze regulatorów liniowych. Przełączając dwa transformatory, za pomocą tyrystorów, pozwala na regulację wartości napięcia w dziewięciu poziomach. Tyrystory są przełączane inteligentnie i dzięki temu eliminuje się wszelkie udary prądu, spadki napięcia i wyższe harmoniczne.

Krok Transformator 2% Transformator 6%
+8% +2% +6%
+6% 0% +6%
+4% -2% +6%
+2% +2% 0%
0% 0% 0%
-2% -2% 0%
-4% +2% -6%
-6% 0% -6%
-8% -2% -6%

Parametry regulacji

  1. Wartość zadana (wartość napięcia, 3 fazy)
  2. Pasmo tolerancji + (Górna wartość graniczna obszaru tolerancji)
  3. Pasmo tolerancji – (Dolna wartość graniczna obszaru tolerancji)
  4. Czas reakcji
  5. Kompensacja spadku linii (impedancja sieci)
  6. Bilansowanie napięć 3-fazowych w granicach obszaru tolerancji

Systemy regulacji napięcia sieci nn LVR Sys

Kompensacja spadku napięcia w linii

Wartość napięcia odniesienia jest obliczana na podstawie pomiar prądu i zadanej wartości impedancja sieci. W ten sposób można zoptymalizować regulację bez dodatkowych urządzeń komunikacyjnych.

Systemy regulacji napięcia sieci nn LVR Sys

W tej linii system fotowoltaiczny podaje prąd do sieci. Regulacja impedancji sieci oblicza spadek napięcia na kablu zasilającym oprócz mierzonego napięcia. LVRSys ™ reguluje teraz napięcie na końcu kabla w zakresie wymaganej tolerancji. Pozwala to na utrzymanie wartości napięcia w określonym punkcie sieci.

Bilansowanie napięcia trójfazowego

Niezależna dla każdej fazy regulacja wartości skutecznej napięcia umożliwia równoważenie napięć trójfazowych i tym samym poprawia jakość zasilania w sieci. Obciążenia trójfazowe, takie jak silniki, działają z napięciem symetrycznym bardziej wydajnie i mają dłuższy cykl życia produktu.

Doskonałe dopasowanie mocy dla sieci niskiego napięcia

Dostępne są klasy mocy 22 kVA, 70 kVA oraz 144 kVA (3-fazowe) dla sieci niskiego napięcia.

Systemy regulacji napięcia sieci nn LVR Sys

LVRSys ™ jest elastyczny i solidny dla każdego zastosowania

Mocny

1. Ponad dwadzieścia miliardów przełączeń
2. Zabezpieczone przed zwarciem do 50 kA
3. Wysoka odporność na przeciążenia, bezpośrednie i pośrednie uderzenia pioruna
4. Odporny na przeciążenia (tak jak bezpiecznik NH)

Kompatybilny z siecią

1. Nie wprowadza zakłóceń, brak migotania i wyższych harmonicznych
2. Bilansowanie napięcia za pomocą regulacji niezależnej od fazy
3. Można zachować istniejącą selektywność zabezpieczeń
4. Gwarantowane zasilanie bez przerw

Intuicyjny i bezpieczny

1. Prosta instalacja w postaci tradycyjnej szafki rozdzielczej
2. Uruchomienie za pomocą rozłącznika bezpiecznikowego NH lub wyłączników automatycznych
3. W pełni zamknięty system dla maksymalnej ochrony przed dotykiem
4. Opcja bypass w standardzie

Niezawodny i ekonomiczny

1. Wysoka wydajność
2. Pasywne chłodzenie nawet w bezpośrednim świetle słonecznym
3. Temperatura pracy -40 °C do +50 °C
4. Elektronika odporna na wilgoć w wewnętrznej szafie sterowniczej

Elastyczny i szybki

1. Regulowany czas reakcji sterownika od 30 ms do 100 s
2. Dostosowanie regulacji do różnych aplikacji
3. Kompensacja spadku napięcia na linii, bez dodatkowej komunikacji
4. Niezależne pasma tolerancji

Łatwy

1. Eksport danych przez pamięć USB
2. Aktualizacja oprogramowania za pomocą pamięci USB lub przez zdalny dostęp
3. Wspólne interfejsy komunikacyjne Modbus TCP, IEC 60870-5-104
4. Wskaźnik pracy na wyświetlaczu

Dane techniczne
Napięcie znamionowe UN 400 V / 230 V ± 20% (L-L/L-E)
Moc znamionowa 3-fazowa 22 kVA (32 A)
70 kVA (100 A)
144 kVA (200 A)
Temperatura pracy -40ºC do +40ºC
Maksymalna dopuszczalna temperatura w rozdzielnicy +70ºC
Dopuszczalna wysokość instalacji nad poziomem morza < 2000 m
Stopień ochrony IP55
Chłodzenie Pasywne
Wytrzymałość na prądy zwarciowe ICW (1 s) 5 kA (dla mocy do 70 kVA)
15 kA (dla mocy 144 kVA)
Wytrzymywany szczytowy prąd zwarciowy Ipk 20 kA (dla mocy do 70 kVA)
50 kA (dla mocy 144 kVA)
Dyrektywy i normy
Stabilność EMC DIN EN 61000-6-1
Emisyjność EMC DIN EN 61000-6-3
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Emisja hałasu < 37 dB(A)

Stabilność i niezawodność sieci dzięki regulatorowi linii

System regulacji niskiego napięcia pozwala na niezależne kontrolowanie wartości skutecznej napięcia we wszystkich fazach, co prowadzi do obniżenia asymetrii napięciowej w linii. Ze względu na różnorodność problemów napięciowych w sieciach operatorzy mogą zastosować różne modele LVRSys. Możliwe aplikacje obejmują regulację na końcu pojedynczej linii do sterowania pracą całego obszaru sieci włącznie. Jeśli w sieci występują rozproszone źródła energii, to pojawia się nierównomiernie rozłożone napięcie. W wielu przypadkach napięcie na szynach rozdzielczych w stacji i na końcu linii może mieć zbliżoną wartość, przez co regulacja jest utrudniona lub niemożliwa. Należałoby zastosować zewnętrzne pomiary wartości napięcia przez system realizowany z wykorzystaniem złożonych linii komunikacyjnych. Znacznie bardziej efektywna jest zmiana poziomu napięcia na poziomie lokalnym i użycie układu regulacji LVRSys ™. Na przykład można ustawić napięcie szyny zbiorczej do 410 Vac, co będzie kompensowało spadkowi napięcia na zasilaniu odbiorników. Linia wyposażona w układ regulacji niskiego napięcia zapewnia optymalne wartości napięcia.

Elektromobilność i fotowoltaika (PV)

Wraz z rosnącym popytem na samochody elektryczne i odnawialne źródła energii, w postaci paneli fotowoltaicznych PV, pojawiają się nowe wyzwania dla operatorów sieci elektroenergetycznych. Obecność dodatkowych, rozproszonych źródeł energii znacząco utrudnia regulację napięcia sieci. Może wystąpić sytuacja, gdzie w obszarze znajduje się wiele takich źródeł, wartość napięcia przekracza poziom dopuszczalny, a w tym samym czasie na innym odcinku tej samej linii wartość napięcia spada poniżej wymaganego poziomu. Innym problemem są ładowarki samochodów elektrycznych, które ładowane są przez stacje zasilane prądem 16 A lub 32 A. Prowadzi to do pojawienia się nagłego wzrostu obciążenia w sieci, często bez możliwości regulacji wartości napięcia. System LVRSys pozwala na regulację napięcia w linii także w takich przypadkach, dzięki czemu odbiorcy na każdym odcinku linii zasilani będą napięciem zgodnie z wymaganiami.

Planuj z prognozowaniem (efektywność ekonomiczna)

Sieci elektroenergetyczne, w tym kable i transformatory, projektowane są na czas eksploatacji przekraczający 30 lat. Nie jest jednak możliwe takie zaprojektowanie systemu, który nie będzie potrzebował modernizacji czy rozbudowy w tak długim przedziale czasu. Zastosowanie systemów regulacji może pozwolić na przesunięcie w czasie wydatków związanych ze znaczną rozbudową lub modernizacją części sieci elektroenergetycznej. Sama regulacja może pozwolić na utrzymanie parametrów zasilania zgodnie z wymaganiami przy stosunkowo niewielkim nakładzie inwestycyjnym. Jeżeli w końcu zajdzie potrzeba rozbudowy sieci istniejące urządzenie LVRSys może zostać zdemontowane i zainstalowane w nowym miejscu, gdzie ponownie będzie służyć dostawcy energii praktycznie w sposób bez kosztowy.