SVG Statyczne generatory mocy biernej

Wyświetlanie wszystkich wyników: 11


Statyczny generator mocy biernej SVG – zasada działania

Statyczny generator mocy biernej SVG to rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie lub całkowite usunięcie opłat za ponadumowny pobór energii biernej. Urządzenie służy do bezstopniowej kompensacji mocy biernej zarówno o charakterze indukcyjnym, jak i pojemnościowym. Proces odbywa się automatycznie, niezależnie dla każdej z faz, bez konieczności zmiany nastaw.

Ponadto zastosowanie statycznego generatora mocy biernej pozwala na eliminację wyższych harmonicznych prądu rzędu od 2-ego do 13-ego z możliwością wyboru poszczególnych harmonicznych nieparzystych: 3., 5., 7., 11. i 13., uzyskanie symetrii obciążeń trójfazowych, odciążenie przewodu neutralnego, czy stabilizację napięcia sieciowego.

Maksymalna moc kompensacji na jednej fazie stanowi 1/3 znamionowej mocy urządzenia. Na podstawie wykonanego pomiaru zapotrzebowania na moc bierną urządzenie generuje właściwy poziom mocy o przeciwnym charakterze, w celu uzyskania wymaganego poziomu kompensacji.

Generator statyczny SVG jest urządzeniem energoelektronicznym na bazie tranzystorów IGBT (z izolowaną bramką). Wysokość napięcia zasilającego nie ma wpływu na wyjściową wartość prądu kompensacji urządzenia SVG.

Najważniejsze cechy

Wśród najistotniejszych cech generatorów statycznych SVG są:

 • bezstopniowa kompensacja mocy biernej o charakterze pojemnościowym i indukcyjnym dla każdej z faz niezależnie;
 • automatyczne dostosowanie mocy SVG do charakteru obciążenia bez żadnych zmian w oprogramowaniu;
 • redukcja wybranych wyższych harmonicznych w prądzie (do 13. rzędu);
 • symetryzacja obciążeń trójfazowych;
 • kompensacja nadążna i uzyskanie docelowego cosφ;
 • odciążenie przewodu neutralnego;
 • stabilność napięcia sieciowego;
 • właściwie nieograniczona liczba cykli łączeniowych;
 • szybki czas reakcji < 20 ms;
 • instalacja w 3 prostych krokach: podłączenie, konfiguracja, uruchomienie;
 • niewielki zakres konserwacji układu kompensacyjnego;
 • brak ruchomych części – ograniczenie awaryjności i konieczności serwisowania;
 • brak konieczności stosowania dławików rezonansowych ze względu na brak zjawisk rezonansowych;
 • możliwość rozbudowy układu poprzez instalację kolejnych modułów.

Podział generatorów mocy biernej SVG

Istnieje wiele podziałów statycznych generatorów mocy biernej. Najpopularniejszy z nich to rozróżnienie ze względu na: sposób montażu, napięcie zasilania czy miejsce aplikacji. Z uwagi na mnogość wersji, w których dostępne jest urządzenie, specjaliści pracujący w Grupie Astat, mogą dobrać optymalne rozwiązanie, kierując się zarówno aspektami technicznymi, jak i ekonomicznymi.

Podział SVG ze względu na sposób montażu:

 • kompensator naścienny;
 • moduł rack w wykonaniu szafowym.

Podział z uwagi na napięcie zasilania:

 • 400 V;
 • 690 V.

Podział ze względu na miejsce aplikacji:

 • wykonanie wewnętrzne;
 • wykonanie zewnętrzne.

Typowe aplikacje

Ze względu na szeroki wachlarz funkcji i możliwości statycznego kompensatora mocy biernej SVG, istnieje szereg obiektów, gdzie zalecane jest jego zastosowanie. Są to:

 • zakłady przemysłowe, w których mają miejsce częste zmiany obciążenia, wynikające ze specyfikacji pracy obiektu np. załączania czy wyłączania poszczególnych maszyn;
 • zakłady przemysłowe, w których wykorzystuje się falowniki do zasilania silników;
 • obiekty, w których występuje energia bierna o zmiennym charakterze i konieczna jest kompensacja mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej;
 • małe obiekty komercyjno-usługowe, w których nie ma na stałe pracowników technicznych oraz występują liczne obciążenia 1- i 3-fazowe.

Wśród najbardziej typowych aplikacji wyróżnia się:

 • firmy produkcyjne;
 • budynki użyteczności publicznej;
 • budynki administracji państwowej;
 • budynki służby ochrony zdrowia m. in. przychodnie lekarskie i kliniki;
 • biurowce;
 • hotele;
 • lotniska i dworce;
 • placówki oświatowe;
 • obiekty usługowe m. in. sklepy i galerie handlowe;
 • zakłady wodociągowe i przepompownie ścieków;
 • centra przetwarzania i przechowywania danych.