Filtry aktywne

Filtry aktywne to energoelektroniczne urządzenia mające za zadanie redukcję wyższych harmonicznych w punkcie przyłączenia. Monitorują w sposób ciągły wartość i kształt prądu pobieranego przez odbiorniki nieliniowe. Dzięki precyzyjnym algorytmom sterowania generują prąd, który w punkcie przyłączenia niweluje odkształcenia i poprawiają w nim jakość energii elektrycznej.

Filtry harmoniczne to rozwiązanie na nieustannie rosnącą ilość obciążeń nieliniowych i zwiększająca się liczbę zakłóceń harmonicznych w sieci niskiego napięcia. Problem często znajduje się wewnątrz instalacji firm przemysłowych i bardzo rzadko ma swe źródło w sieci.

Odbiorcy energii stają przed wyzwaniem ograniczenia harmonicznych prądowych wprowadzanych do sieci. Jedną z metod filtracji harmonicznych jest zastosowanie filtra aktywnego.

PODSTAWOWE ZADANIA FILTÓRÓW AKTYWNYCH

  • Eliminacja wyższych harmonicznych prądu
  • Kompensacja mocy biernej zarówno indukcyjnej, jak i pojemnościowej
  • Symetryzacja obciążeń

Jak działa filtr aktywny?

Zasada działania filtra aktywnego polega na tym, że będący elementem filtra aktywnego procesor DSP wyznacza profil harmonicznych prądu obciążenia mierzonego w przekładniku prądowym.

Informacja z procesora wykorzystywana jest przez generator harmonicznych filtra aktywnego do generowania dokładnie takich samych harmonicznych prądowych jakie są pobierane po stronie zasilania w następnym okresie fali podstawowej. W ten sposób harmoniczna jest obniżana w przybliżeniu o ok. 90%.

Umiejscowienie i typ oferowanego filtra aktywnego uzależniony jest od specyficznych i indywidualnych warunków pracy danego zakładu i zwykle wymaga szczegółowego badania parametrów jakości energii elektrycznej (link – zleć nam pomiar jakości energii elektrycznej).

Filtry aktywne