Analizatory jakości energii elektrycznej

Analizatory jakości energii elektrycznej

Analizatory jakości energii elektrycznej umożliwiają utrzymanie stabilności i jakości zasilania, które stanowi ważne zagadnienie dla zarządców zakładów produkcyjnych czy budynków użyteczności publicznej ze względu na to, że zakłócenia i awarie powodujące przestoje generują straty finansowe. Wielu awariom możemy zapobiec a szczególnie tym które wynikają ze złych parametrów jakości energii elektrycznej.

Pomiary parametrów zasilania przeprowadza się z wykorzystaniem analizatorów jakości energii elektrycznej, które służą do pomiaru mocy i zakłóceń występujących w sieciach zasilających. Służą do oceny i docelowo do eliminacji problemów jakości energii elektrycznej w sieciach niskiego i średniego napięcia.

Analizatory energii elektrycznej pozwalają na pomiar wielu wskaźników jakości energii elektrycznej w tym podstawowych takich jak:

  • napięcie,
  • prądy,
  • moc czynna,
  • moc bierna,
  • moc pozorna,
  • energia czynna,
  • energia bierna,
  • energia pozorna

Analizatory umożliwiają także wykonanie analizy harmonicznych i interharmonicznych czy wreszcie rejestrację stanów nieustalonych, zdarzeń napięciowych i prądów rozruchowych.

Analizatory jakości zasilania dzielą się zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30 na trzy podstawowe klasy określające ich dokładność- klasa A, klasa S i klasa B. Analizatory firmy a-eberle z oferty ASTAT posiadają klasę A dokładności (advanced) – to najwyższa klasa dokładności.

Parametry jakości energii – ich analiza sprowadza się głównie do korelacji danych i prezentacji pomiarów na wykresach, dlatego ważną rolę odgrywa także oprogramowanie analizatora służące do prezentacji i analizy danych – ważne, aby było łatwe w obsłudze, funkcjonalne i intuicyjne. Ważnym aspektem wyboru jest również budowa i firmware urządzenia, które decydują o łatwości instalacji urządzenia, obsługi oraz parametryzacji analizatora na obiekcie. To wszystko posiadają oferowane przez nas analizatory.

W naszej ofercie posiadamy mobilne (przenośne) i stacjonarne analizatory jakości energii elektrycznej.


Analizatory jakości energii elektrycznej

Przenośne analizatory jakości energii elektrycznej


Analizatory jakości energii elektrycznej

Stacjonarne analizatory jakości energii elektrycznej