Tradycyjne metody kompensacji mocy biernej

Kompensacja mocy birenej polega na zrównoważeniu pobieranej przez odbiornikmocy birenej, mocą bierną o takiej samej lub zbliżonej wartości lecz z przeciwnym znakiem.
Podpisując umowę z dostawcą energii, Odbiorca zobowiązuje się do utrzymania tg fi na poziomie nieprzekraczającym wartości 0,4. Przekroczenia tej wartości skutkują naliczeniem opłat za moc bierną.

Jak uniknąć opłat za moc bierną w 5 krokach:

  1. Spójrz na rachunek za zużycie energii elektrycznej
  2. Sprawdź czy naliczone zostały opłaty za moc bierną
  3. Jeśli tak – skontaktuj się z nami
  4. Zleć nam wykonanie pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej
  5. Zastosuj proponowane przez nas rozwiązania i przestań płacić za moc bierną.

Przekroczenia tg fi wynikają z rodzaju użytkowanych przez Odbiorcę odbiorników. Źródłem mocy biernej indukcyjnej są np. silniki elektryczne czy urządzenia wentylacyjne natomiast mocy biernej pojemnościowej UPS, oświetlenia LED, długie odcinki kabli.

Właściwie dobrany system kompensacji mocy biernej pomoże:

  • uniknąć opłat za moc bierną
  • zoptymalizować pobór prądu
  • zredukować współczynnik mocy
  • poprawić trwałość sieci

Dysponujemy pełną paletą produktów i w kwalifikowaną kadrą specjalistów umożliwiającą wyeliminowanie problemu przekroczeń mocy biernej.
Proponujemy szeroki zakres rozwiązań od kompletnych układów kompensujących moc bierną tj: automatyczne baterie kondensatorów, automatyczne baterie dławików indukcyjnych czy statyczne generatory mocy birenej. Poposzczególne komponenty wchodzące w skład gotowych układów kompensujących tj: kondensatory mocy biernej,dławiki filtrujące, dławiki kompensacyjne, styczniki,łączniki tyrystorowe, regulatory, obudowy i systemy wentylacji automatycznej